infrastructuur

Motionfilm werkt veel voor organisaties waarbij infrastructuur een grote rol speelt. Het leggen van waterleidingen, het bouwen aan wegen of de fysieke ontwikkelingen van stadsbeelden of natuurgebieden. De combinatie van luchtopnames en tijdsanimaties  geven samen een heel compleet beeld van een fysieke verandering in ruimte (luchtopnames) en tijd (tijdsanimaties). Motionfilm heeft een voorliefde voor het in beeld brengen van fysieke ontwikkelingen van gebieden, stadsbeelden en infrastructuur en de daarbij behorende werkzaamheden en technieken. Veiligheid boven alles. Wij zijn b-vca gecertificeerd en kennen de regels op een bouw- of projectlocatie. We zijn in bezit van eigen persoonlijke veiligheidsmiddelen.

Bovenstaand voorbeelden van verschillende opdrachtgevers:

  • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: De Hondsbossche: van dijk naar duin.  Over de totstandkoming van de nieuwe duinen tussen Camperduin en Petten. Film zonder geluid. Draait 2017 nog in het informatiecentrum Petten.
  • Waterbedrijf Vitens: De slimme waterput. Een innovatie in strijd tegen verzilting.
  • Oasen Drinkwater: Een nieuwe waterleiding voor Nieuwkoop. Horizontaal gestuurde boringen en een unieke boogboring.
  • Bam Infra: vervanging waterleiding Leiderdorp.

De producties worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Als actueel document op de eigen website over bijvoorbeeld de voortgang van ontwikkelingen binnen projecten. Als onderdeel bij projectpresentaties en aandeelhoudersvergaderingen, of als informatieverstrekking door gemeenten of instanties. Van de film kan een 2e versie worden gemaakt die dient als instructie en uitleg voor interne en externe werknemers.